اسامی پذیرفته شدگان طرح استعدادیابی

 

نام و نام خانوادگی(نام مدرسه)

1-علی اکبر بنی عامری (شاهد)
2-علیرضا احمدی (شاهد)
3-محمدحسین غمزه (شاهد)
4-محمدعرشیا عربعامری (شاهد)
5-علی اصغر صحرایی (شاهد)
6-امین مظفری (شاهد)
7-احسان آشوری (شاهد)
8-محمد غلامی (شاهد)
9-امیرحسین اشرفی (شاهد)
10-امیراحمد واعظیان (شاهد)
11-پارسا واحدی (فروغ دانش)
12-حمیدرضا صابر (فروغ دانش)
13-آروین دهقان (فروغ دانش)
14-ایمان شیخی (فروغ دانش)
15-امیرارسلان لطفی (فروغ دانش)
16-علی آشوری (طالقانی)
17-امیرمحمد عزیزی (طالقانی)
18-امیرمحمد قاضی (طالقانی)
19-سیدامیررضا میرابوالحسنی (طالقانی)
20-محمد بندلی (طالقانی)
21-محمدعلی لطفی (طالقانی)
22-علی بیازی (طالقانی)
23-علی قلی زاده (طالقانی)
24-آرش حسنی (طالقانی)
25-محمد شه مرادی (آزادگان)
26-رضا اسکندری (شهید احسانفر)
27-طاها حدادان (شهید احسانفر)
28-امیررضا خوریانی (نبی الصادق)
29-امیرمحمد رابعی (نبی الصادق)
30-مصطفی ارزمانی (قائم)
31-عرفان فرهنگی (قائم)
32-امیرعباس ترابی (قائم)
33-سیدعباس موسوی (قائم)
34-ابوالفضل تیموری (قائم)
35-مهدی بخشیان (قائم)
36-مهدی شاه آبادی (صیاد)
37-محمد فغانی (صیاد)
38-متین ربیعی نژاد (مولوی)
39-معین ربیعی نژاد (مولوی)
40- امیر بخارایی (مولوی)
41-امیرعلی زارعی (میثاق)
42-آرین مطهری نژاد (میثاق)
43- متین زاهدی (سجاد)
44- متین تیموری (سجاد)
45- ابوالفضل عجم (سجاد)
46-امیر حسین شعبانی (شهیدمنتظری)
47-محمدمهدی پورتیموریان (شهیدمنتظری)
48-سیدامیررضا طباطبایی (شهیدمنتظری)
49-یونس عبداللهی (شهید غریبی)
50-امین صدرا شکوهی فر (شهید غریبی)
51-محمدصدرا شکوهی فر (شهید غریبی)
52-امیرعلی طالع زاری (شهید غریبی)
53-عارف ابراهیمی (هدایت)
54-پوریا عابدی (هدایت)
55-ابوالفضل حسین پور (نهضت حسینی)
56-مهدی کاشیدار (استقلال)
57-سیدمصطفی حسینی نژاد (طلایه داران)
58-کیارش پاشایی (طلایه داران)
59-ایلیا عبداللهی
60-فرشید اسماعیلی
61-امیرحسین عامری

/ 0 نظر / 100 بازدید