آغاز مسابقات جام فجر93

آغاز مسابقات جام فجر93

به گزارش روابط عمومی هیئت والیبال شاهرود،مسابقات والیبال جام فجر93 با حضور ده تیم در دو گروه در حال برگزاری می باشد.بر این اساس:

گروه 1:شرکت سیمان-کابل مغان-کیان ماندگار خیج-کیان پارس-مدرسه والیبال رسالت

گروه 2:مبل شادی-میامی-مواد غذایی عموحسن-به آذین-نسیم شاهوار

در این راستا اولین هفته بازیها در روز جمعه 22 اسفند برگزار گردید که نتایج زیر بدست آمد:

بازی اول:موادغذایی عموحسن2-مبل شادی1

بازی دوم:به آذین2-نسیم شاهوار0

بازی سوم:کابل مغان2-کیان ماندگارخیج0

بازی چهارم:کیان پارس2-مدرسه والیبال رسالت0

لازم به ذکر است ادامه بازیها در روز چهارشنبه 27 اسفندماه از ساعت 17به شرح زیر برگزار می شود و ادامه بازیها نیز درابتدای سال 94 انجام خواهد شد.

برنامه بازیهای چهارشنبه27 اسفند:

بازی اول :موادغذایی عموحسن-نسیم شاهوار

بازی دوم :کیان ماندگار خیج-کیان پارس

بازی سوم:مبل شادی-میامی

/ 0 نظر / 19 بازدید