عملکرد سال93 و تقویم سال94

عملکرد سال93 و تقویم سال94

به گزارش روابط عمومی هیئت والیبال شهرستان شاهرود،گزارش عملکرد سال 1393 و تقویم سال 1394 توسط روابط عمومی هیئت والیبال شاهرود چاپ و منتشر گردید.

/ 0 نظر / 18 بازدید