برنامه مسابقات ضربدری و فینال جام رمضان93

برنامه مسابقات ضربدری و فینال جام رمضان93

به گزارش روابط عمومی هیئت والیبال شهرستان شاهرود،مسابقات والیبال جام رمضان 93 در مرحله رده بندی و فینال خود  به ترتیب در روزهای شنبه 4مرداد و یکشنبه 5 مرداد به شکل زیر انجام خواهد شد:

شنبه4مرداد:(مسابقات رده بندی)
- بازی اول/ساعت22 (سالن میامی):کیان میامی-کشاورز میامی(رده بندی دسته روستایی)
- بازی دوم/ساعت23:پخش ابزار میکا-دهیاری گلستان(رده بندی دسته آزاد)

یکشنبه5مرداد:(مسابقات فینال)
- بازی اول/ساعت22:شاهین تل-دهیاری گلستان(فینال دسته روستایی)
- بازی دوم/ساعت23:راه آهن-موادغذایی عموحسن(فینال دسته آزاد)

/ 0 نظر / 27 بازدید